MIUJIZA: Rose Muhando Achomwa Moto Mikono na Uso Na Wachawi

Rose Muhando Akiombewa Kutoa Mapepo Na Majini Yaliyomchoma moto mikono Na usoni…
Fatilia Habari Zetu At MidOneTv